Zabieg wprowadzenia implantów w odcinku przednim dolnej szczęki. Uzębienie resztkowe przeznaczone do usunięcia. Zaplanowano wprowadzenie czterech implantów Osstem, celem przygotowania do osadzenia protezy całkowitej dolnej, z jednoczasowym usunięciem zębów i kształtowaniem wyrostka zębodołowego żuchwy.

 Stan przed zabiegiem implantacji.  Stan przed zabiegiem. Widzimy szczątki prawej dolnej jedynki, dwójki i trójki. Proszę zwrócić uwagę na różnicę poziomów dziąsła i kości wokół istniejących zębów i w odcinkach bezzębnych.
Czytaj dalej