O implantacji natychmiastowej mówimy w przypadku, kiedy podczas tego samego zabiegu usuwamy ząb, a następnie wprowadzamy implant w zębodół, lub w najbliższą okolicę zębodołu.

Poniżej przedstawiono zabieg implantacji natychmiastowej prawej górnej czwórki i piątki.

Miejsce wprowadzenia implantów. Po odwarstwieniu płata śluzówkowo – okostnowego (czyli po prostu po odsłonięciu kości wyrostka zębodołowego) zęby zostały usunięte. Cała okolica została dokładnie spenetrowana i oczyszczona – bardzo ważne jest, aby przed wprowadzeniem implantów usunąć wszelkie pozostałości tkanki miękkiej.

Piny pozycjonujące przyszłe implanty. Po pierwszej fazie przygotowania miejsca pod implanty założono tzw. piny pozycjonujące. Stosuje się je do sprawdzania, czy nawiercone otwory mają prawidłowy kierunek i pozycję.
Wprowadzone implanty.  Wprowadzone implanty precyzyjnie odtwarzają relacje przestrzenne, które istniały pomiędzy korzeniami własnych zębów pacjenta.
Śruby zamykające na implantach.  Po wprowadzeniu implantów nakręca się specjalne śruby zamykające. Na tym zdjęciu widać, że implanty niedokładnie wypełniają wnętrze zębodołów. Aby to skorygować, konieczne jest zastosowanie technik sterowanej regeneracji kości: puste miejsca wypełnia się materiałem kościozastępczym (augmentacja), a następnie całość izoluje się od tkanek miękkich przy pomocy membrany zaporowej.
Miejsce wprowadzenia implantów zamknięte szwami.  Miejsce wprowadzenia implantów zostaje szczelnie zamknięte – płaty błony śluzowej i okostnej zostają przywrócone na miejsce i umocowane szwami.