Zabieg wprowadzenia implantów w odcinku przednim dolnej szczęki. Uzębienie resztkowe przeznaczone do usunięcia. Zaplanowano wprowadzenie czterech implantów Osstem, celem przygotowania do osadzenia protezy całkowitej dolnej, z jednoczasowym usunięciem zębów i kształtowaniem wyrostka zębodołowego żuchwy.

 Stan przed zabiegiem implantacji.  Stan przed zabiegiem. Widzimy szczątki prawej dolnej jedynki, dwójki i trójki. Proszę zwrócić uwagę na różnicę poziomów dziąsła i kości wokół istniejących zębów i w odcinkach bezzębnych.
 Metalowy pin pozycjonujący w miejscu pierwszego implantu.  Odsłonięta kość. Metalowy pin pozycjonujący w miejscu pierwszego implantu. Widać, że różnica poziomu kości wynosi 8 – 10 mm. Teraz zęby zostaną usunięte, a kość wyrównana tak, żeby tworzyła jeden poziom.
 Kontrola kierunku i pozycji otworów wykonanych pod implanty.  Kontrola kierunku i pozycji otworów wykonanych pod wszystkie cztery implanty. Na zdjęciu piny pozycjonujące.
  Częściowo wprowadzone implanty Osstem TSII.  Częściowo wprowadzone implanty Osstem TSII.
  Częściowo wprowadzone implanty Osstem TSII.  Dalsza faza wprowadzania implantów.
 Całkowicie pogrążone implanty.  Na całkowicie pogrążone implanty na czas gojenia nakręca się śruby zamykające.
 Całkowicie pogrążone implanty.  Proszę zwrócić uwagę na lekko subkrestalną pozycję implantów – górny brzeg implantu znajduje się poniżej krawędzi kości.
 Rana zamknięta szwami.  Rana zamknięta szwami. Zostaną one usunięte po około siedmiu dniach.