Zabieg wprowadzenia dwóch implantów Naturactis francuskiej firmy Euroteknika, w miejsce utraconych dolnych zębów trzonowych.

Miejsce wprowadzenia implantów przed zabiegiem. Tak wyglądało miejsce implantacji przed zabiegiem. Brakujące zęby zostały usunięte dwa miesiące wcześniej z powodu odległych powikłań po leczeniu kanałowym.
Odslonięta kość żuchwy. Odsłonięty wyrostek zębodołowy żuchwy. Duża szerokość kości stwarza dobre warunki do implantacji.
Nawiercanie łoża implantu. Sondowanie łoża implantu.
Sondowanie łoża implantu. Zdjęcia obok i powyżej – preparacja łoża implantu w miejscu lewej dolnej szóstki. Nawiercanie (lewe zdjęcie powyżej), a następnie sondowanie wykonanego otworu, celem kontroli głębokości i kierunku.
Implant Naturactis 4.0 x 14mm. Implant Naturactis 4.0 x 14mm. Przed wyjęciem z opakowania do implantu mocujemy specjalne narzędzie – implant holder. Tym narzędziem umieszczamy implant w łożu, a następnie pogrążamy w kości.
Wprowadzanie implantu. Wprowadzanie implantu.
Wprowadzanie implantu.  Na zdjęciach obok i powyżej kolejne fazy pogrążania implantu. Na implant holder założony klucz zapadkowy, którym wkręcamy śrubę w kość.
Wskaźnik kierunku założony na implant. Na wprowadzony implant zakładamy wskażnik kierunku – posłuży on do pozycjonowania następnej śruby.
Pin pozycjonujący w łożu kolejnego implantu. Pin pozycjonujący w łożu kolejnego implantu.
 Stan po opracowaniu łoża implantu w miejscu lewej dolnej siódemki. Do nawierconego otworu wprowadzono pin pozycjonujący celem kontroli kierunku.
Implant Naturactis 4.5 x 12 mm.  Przygotowany do wprowadzenia implant Naturactis 4.5 x 12 mm.
Implant w miejscu lewej dolnej siódemki. Implant w miejscu lewej dolnej siódemki.
Implant częściowo wprowadzony w miejsce lewej dolnej siódemki.
Implanty z założonymi pinami pozycjonującymi. Implanty z założonymi pinami pozycjonującymi.
Implanty z założonymi pinami pozycjonującymi.  Implanty pogrążone  w kości, z założonymi pinami pozycjonującymi. Widzimy zadowalające relacje przestrzenne między implantami.
Śruby zamykające na implantach.  Śruby zamykające na implantach. Proszę zwrócić uwagę na niewielką średnicę śrub zamykających – zaleta takiego rozwiązania ujawni się przy odsłanianiu implantów. Proszę także zauważyć lekko subkrestalną pozycję implantów – tz. górna powierzchnia śrub znajduje się poniżej powierzchni kości.
Miejsce zabiegu zamknięte szwami. Miejsce zabiegu zamknięte szwami.
 Miejsce zabiegu zamknięte szwami. Pacjenta czeka trzymiesięczny okres gojenia.
Zobacz opis i zdjęcia pracy protetycznej wykonanej u tego pacjenta.