Zabieg wprowadzenia pojedynczego implantu zęba w miejsce prawej górnej czwórki.

Precyzyjnie opracowane łoże implantu. Po odsłonięciu kości wyrostka zębodołowego i bardzo dokładnym oczyszczeniu miejsca implantacji wypreparowano łoże implantu. Proszę zwrócić uwagę na precyzję wykonanego otworu.

Częściowo wprowadzony implant. Częściowo wprowadzony implant. Zielony przenośnik ułatwia proces.
Pozycja częściowo wprowadzonego implantu. Dalsza faza wprowadzania implantu. Widać, że pozycja i kierunek umieszczenia śruby odpowiada dokładnie pozycji utraconego zęba.
Wnętrze implantu. Implant całkowicie pogrążony w kości. Na powiększonym zdjęciu można zobaczyć konstrukcję wnętrza implantu – hex wewnętrzny i matrycę stożka Morse’a.
Śruba zamykająca implant. Śruba zamykająca założona na czas gojenia. Rana zostanie zamknięta szwami na czas pozwalający na zakończenie procesu osteointegracji implantu.

Zobacz zdjęcia odbudowy protetycznej na stronie „Implanty Warszawa”.